top of page
Procedure bij het huren van een tuin en de aankoop van een huisje en/of kas (nieuwe leden)

 

Belangstellenden voor het huren van een tuin dienen een inschrijfformulier in te vullen om ingeschreven te worden als aspirant-lid.  Na betaling van het inschrijfgeld ad € 25,-- is uw inschrijving geldig.

 

Er is een lijst van aspirant-leden en degene die het eerst is ingeschreven, komt ook als eerste in aanmerking voor de overname van een huisje en/of kas op een tuin.

 

Als u als nieuw ingeschreven aspirant-lid onderhandelingen wilt aangaan over de vraagprijs van een huisje en/of kas, informeert u dan eerst of er al een eerder ingeschreven aspirant-lid belangstelling voor de desbetreffende tuin heeft.

 

Procedure bij de verkoop van uw huisje en/of kas (leden)

 

Als u besluit uw tuinhuisje en/of kas te verkopen, dient u dat aan te melden bij het bestuur en dan wordt het zgn. uitschrijfformulier ingevuld. Ook is er overleg over de vraagprijs van de opstallen.

 

Tevens brengen wij u op de hoogte van eventuele belangstellenden die op de wachtlijst staan. De volgorde van inschrijving wordt nl. aangehouden.

 

Het bestuur

bottom of page