C O N V O C A T I E   2 0 2 2

 

 

Convocatie bijzondere algemene ledenvergadering ATV Texelstroom

 

Datum:           Dinsdag 17 mei 2022  

Locatie:          Het Praathuis,  Texelstroomlaan 3

Tijd:                Aanvang 19.30 uur

Voorzitter       E. Asselman

 

 

Het bestuur van de ATV Texelstroom nodigt u uit tot het bijwonen van de bijzondere algemene ledenvergadering, die op dinsdag 17 mei in het Praathuis wordt gehouden. De vergadering is toegankelijk voor leden, leden van verdienste, genodigden, zoals aspirant-leden en donateurs. Alleen leden hebben stemrecht overeenkomstig de statuten art.6. Gezien het belang van de algemene ledenvergadering rekent het bestuur op uw aanwezigheid.

 

Agenda

1. Opening

 

2. Mededelingen bestuur

   

3. Verkiezing nieuwe bestuursleden.

 

4. Sluiting

 

Geachte leden deze bijzondere algemene ledenvergadering wordt gehouden omdat er een onvolledig dagelijks bestuur is. Volgens de WBTR zijn we verplicht een compleet bestuur te hebben.

 

Wij zoeken een Voorzitter of  Secretaris en een Penningmeester.

De huidige bestuursleden zullen u ondersteunen bij het aanvaarden van een van de

bestuursfuncties.

 

De onderstaande personen hebben zich verkiesbaar gesteld

 

Voorzitter                    K. IJzendoorn

Penningmeester        J. Broekhuizen

Secretaris                   D. Seebergts

 

Mocht u een bestuursfunctie ambiëren schroom niet en meld u bij het bestuur voor 10 mei 2022