Agenda 2020

  • Tot nadere berichtgeving zijn de Bingo-avonden vervallen.

  • Klaverjassen 

3 januari / 17 januari / 31 januari

14 februari / 28 februari

13 maart / 27 maart (alle data op vrijdag)

Inschrijfgeld 2,50

Loterij 2,50

eerste kopje koffie/thee is gratis

  • Algemene ledenvergadering

In verband met het CORONAvirus gaat de ALG van Maandag 16 maart NIET door. Nieuwe datum volgt.

© Deze site is voor het laatst bijgewerkt  08-02-2021