Geschiedenis ATV Texelstroom
                                                           Tuinieren is meer dan een hobby

Den Helder telt een redelijk aantal volkstuinen, in Huisduinen, Nieuw Den Helder, de Schooten en langs de weg naar Julianadorp komen we al gauw tot zeven complexen. De grootste en wellicht de oudste vereniging is ATV Texelstroom, gelegen tussen twee toegangswegen en met de hoofdingang aan de Texelstroomlaan heeft het een A, B en C tuinencomplex, die allemaal onder hetzelfde bestuur vallen. Op de één of andere manier heeft ieder complex een geheel eigen sfeer. In de kantine komen de leden gezellig bijeen op de zaterdagen en bij vergaderingen en in juli worden er open dagen gehouden. “Maar eigenlijk is het openbaar gebied en kan iedereen die dat fijn vindt hier wandelen, zolang ze maar binnen de paden blijven”, vertelt Nel Dienaar – Struijk, dochter van de oprichter die in 1954 het initiatief nam voor de oprichting van de volkstuin in Den Helder.

Eigenlijk was de vereniging zelf ouder dan de volkstuin. Toen op 22 juli 1955 een vergadering werd belegd met het voorlopig bestuur, onder andere bestaande uit voorzitter A. J. Rus, secretaris W. Wever, penningmeester J. v.d. Beldt en Commissaris Joop Struijk onder de naam ‘Nut en Genoegen’ had men nog geen stukje grond om op te beginnen. De eerste taak van het bestuur bestond er dan ook uit de gemeente te overtuigen een stuk grond ter beschikking te stellen. Het hielp dat in november 1956 burgemeester Reehorst beschermheer werd en wethouder van der Vaart in december het voltallige bestuur op het gemeentehuis ontving. In 1957 gingen de eerste 35 pioniers aan de Texelstroomlaan aan de slag.

 

n de zomer van 1958 werd het tuinencomplex officieel geopend. Er werd hard gewerkt om de tuinen toonbaar te maken maar een paar dagen van te voren brak een storm los en waaide de hele boel letterlijk door elkaar. Met spoed werden de tuinen opnieuw beplant met bloemen uit de gemeentekwekerij. Natuurlijk was het op de dag zelf stralend mooi weer. De gemeente droeg de grond over met de nodige toespraken in de Johanneskapel aan de Waddenzeestraat, waarna het hele gezelschap naar de tuinen trok waar de burgemeester de verbondsvlag van het Algemeen Tuinders Verbond, een landelijke organisatie met de hoofdzetel in Amsterdam, in de vlaggenstok hees, waarmee het complex officieel van eigenaar wisselde en bezit van de vereniging was.

 

Ook de tuincomplexen aan de Rijksweg en de Huisduinerweg heten overigens ‘Nut en Genoegen’ In 1961 werd aan de Texelstroomlaan het B complex gerealiseerd en vanaf 1971 het C complex, waarmee het totaal op 188 tuinen kwam. Op de tuinen wordt werkelijk van alles gekweekt, van pruimen, peren en appels tot groenten, bloemen en aardappels. Het eerste huisje op het tuinencomplex heeft inmiddels op iedere tuin een unieke opvolger wantuiteraard is er niets fijner dan na gedane arbeid uit te rusten en het resultaat vanuit de tuinstoel te bewonderen. Eind juni tijdens de open dag kunnen producten van de tuin gekocht worden zoals groente, fruit, jam, honing van de beienkorf die de tuin nodig heeft voor de bevruchting van de planten, maar ook schilderijen en andere spulletjes. Half mei is een stekkenmarkt en regelmatig worden leuke activiteiten georganiseerd zoals een puzzeltocht over het hele terrein, want de saamhorigheid tussen de tuinders is groot.