top of page
koolinstallatie

Geschiedenis ATV Texelstroom

Tuinieren is meer dan een hobby

Den Helder telt een redelijk aantal volkstuinen, in Huisduinen, Nieuw Den Helder, De Schooten en langs de weg naar Julianadorp komen we al gauw tot zeven complexen. De grootste en wellicht een van de oudere verenigingen is ATV Texelstroom, gelegen tussen twee toegangswegen en met de hoofdingang aan de Texelstroomlaan heeft het een A, B en C tuinencomplex, die allemaal onder hetzelfde bestuur vallen. Op de één of andere manier heeft ieder complex een geheel eigen sfeer.  In de kantine "Het Praathuis" komen de leden gezellig bij elkaar, bijvoorbeeld op de zaterdagen en bij de vergaderingen. Jaarlijks wordt er open dagen gehouden "....maar eigenlijk is het openbaar gebied en kan iedereen die dat fijn vind hier wandelen, zolang ze maar binnen de paden blijven..." verteld Nel Dienaar-Stroijk, dochter van de oprichter die in 1954 het initiatief nam voor de oprichting van de volkstuin in Den Helder.

Eigenlijk is het de vereniging ouder dan de volkstuin zelf. Toen op 22 juli 1955 een vergadering werd belegd met het voorlopig bestuur onder de naam, onder andere bestaande uit

- voorzitter A.J. Rus,

- secretaris W. Wever,

- penningmeester J. v/d Beldt en

- commissaris Joop Struijk

had men nog geen stukje grond om op te beginnen. De eerste taak van het bestuur bestond er dan ook uit de gemeente te overtuigen een stuk grond ter beschikking te stellen. Het hielp dat in november 1956 burgemeester Reehorst beschermheer werd en wethouder van der Vaart in december het voltallige bestuur op het gemeentehuis ontving. In 1957 gingen de eerste 35 pioniers aan de Texelstroomlaan aan de slag

In de zomer van 1958 werd het tuinencomplex officieel geopend. Er werd hard gewerkt om de tuinen toonbaar te maken. Een paar dagen voor de opening brak er een storm los en waaide de hele boel letterlijk door elkaar. Met spoed werden de tuinen opnieuw beplant met bloemen uit de gemeentekwekerij. Gelukkig was het op de dag van de opening stralend mooi weer. De gemeente droeg de grond over met de nodige toespraken in de Johanneskapel aan de Waddenzeestraat, waarna het hele gezelschap naar de tuinen trok waar de burgemeester de verbondsvlag van de Algemene Tuinders Verbond, een landelijke organisatie met de hoofdzetel in Amsterdam, in de vlaggenstok hees. Met het hijsen van deze vlag wisselde het complex officieel van eigenaar en werd bezit van de vereniging. 

 

Ook de tuincomplexen aan de Rijsweg en de Huisduinerweg heten overigens "Nut en Genoegen". In 1961 werd aan de Texelstroomlaan het B-complex gerealiseerd en vanaf 1971 het C-complex, waarmee het totaal op 188 tuinen kwam.  Op de tuinen wordt letterlijk van alles gekweekt, van pruimen, peren, en appels tot groenten, bloemen en aardappels. Het eerste huisje op het tuinencomplex  heeft inmiddels op iedere tuin een unieke opvolger want uiteraard is er niets fijner dan na gedane arbeid uit te rusten en het resultaat vanuit de tuinstoel te bewonderen. Eind juni tijdens de open dagen kunnen producten van de tuin gekocht worden zoals groente, fruit, jam, honing van de bijenkorf die de tuin nodig heeft voor de bevruchting van de palnten, maar ook schilderijen en andere spulletjes. Jaarlijks was er en is er nog steeds de stekkenmarkt. Ook werden er leuke activiteiten georganiseerd zoals een puzzeltocht over het hele terrein. De saamhorigheid tussen de tuinders was vroeger groot en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo.

bottom of page