Algemene werkzaamheden

Informatie  

Vanaf januari 2021 zijn we gestart met een nieuwe lijst van de algemene werkzaamheden.  

Bij het controleren van het ledenbestand, zijn wij erachter gekomen dat er leden zijn die niet opgeroepen werden voor de algemene werkzaamheden en ook geen andere werkzaamheden uitvoeren voor de vereniging. 

 

In het huishoudelijk reglement bij Artikel 37. Tuinverplichtingen, staat vermeld dat ieder tuin lid, jonger dan 72 jaar, per jaar gemiddeld 6 keer 2 uur gemeenschappelijke werkzaamheden heeft te verrichten voor de vereniging.  

Hierom zullen deze leden per januari 2021 ingepland worden voor algemene werkzaamheden. 

Mocht dit om wat voor reden niet mogelijk zijn, kunnen de leden worden ingeroosterd in het Praathuis of in de Tuinwinkel voor 12 uur op jaarbasis. Wanneer dit voor deze leden geen optie is zal er in overleg met het dagelijks bestuur een oplossing worden gezocht. 

De nieuwe lijst komt in de Vloedlijn en op de website, en komt ook te hangen op de mededelingenborden. 

Mijn vraag is wel of eenieder die op deze lijst staat goed wil kijken op welke datum hij/zij moet komen en als u verhinderd bent, dit graag in de week voor de werkzaamheden aan mij, via de mail of telefonisch, door te geven.  En of eenieder dan ook op de datum komt waar hij/zij op is ingedeeld. Dat maakt het voor ons makkelijker en kunnen we sneller aan de slag gaan. Rob en ik zijn ook aanwezig en wij vinden het ook niet leuk als er of maar een paar mensen zijn of helemaal niemand.  

Omdat we nu meer leden hebben die algemene werkzaamheden doen, gaan we het nu doen per tuin, als u dus met z’n tweeën wilt komen is dat natuurlijk goed en iedereen is hartelijk welkom, maar het telt echt alleen voor 1x. Het kwam voor dat er leden waren die met twee personen kwamen en dan telde dat voor 2x, maar in de weken/maanden daarna misten we elke keer een tuin lid waardoor we soms moesten schakelen met onze planning. Vandaar dat er nu besloten is om het zo te gaan doen.

   

We beginnen dan ook weer gewoon om 9.00 uur en we stoppen om 11.00 uur. Er zal dus geen tussentijdse koffiepauze zijn, maar aansluitend kan er koffie worden gedronken in het praathuis.  

Verder is het misschien een idee, dat u uw eigen handschoenen meebrengt in kader van de hygiëne. Natuurlijk zijn er ook handschoenen aanwezig voor wie er geen heeft of deze vergeten is. En dan heb ik nog wel een vraagje, in kader van de veiligheid, kom alstublieft met dichte schoenen. Als u uit een slipper schiet en u stapt op een scherpe punt van een tak of in doornen van bramen of wilde rozen kan dat heel erg vervelend aflopen en we willen natuurlijk geen ongelukken. 

 

 

Rob Doorn, vz NTC