top of page

Informatie voor nieuwe leden van ATV Texelstroom

 

 

De ATV Texelstroom is opgericht op 16 mei 1974. Daarvoor heette de vereniging vanaf de oprichting in juli 1955: Tot Nut en Genoegen. In het dagelijks bestuur (DB) hebben zitting: 

 

Voorzitter: de heer K. IJzendoorn

Secretaris: Mevr. D. Seebregts

Penningmeester

2de Voorzitter: de heer E. Asselman 

 

Er zijn de volgende commissies: 

- IKC: Inkoopcommissie oftewel De Tuinwinkel 

- BHC: Beheers commissie oftewel Het Praathuis, de kantine 

- NTC: Natuur- en tuincommissie, zorgt o.a. voor de algemene werkzaamheden 

- REC: Redactie van De Vloedlijn, het verenigingsblad 

- BTC: Bouwtechnische commissie: - ARBO-commissie - Evenementen commissie 

De coördinatoren:

Het hele complex bestaat uit drie delen, nl. het A-, B- en C-complex. Elk deel heeft zijn eigen coördinator. De coördinatoren zijn bevoegd om op uw tuin te komen. Zij kunnen degenen die de tuin niet goed onderhouden hierop aanspreken. 

 

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het DB en de voorzitters van de commissies. In het verenigingsblad De Vloedlijn staan in het colofon de namen vermeld.

De kosten per jaar: 

De jaarlijkse tuinnota wordt als volgt opgemaakt: 

 

- de contributie 

- bijdrage AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland)

- pacht/huurprijs 

- water 

- eventuele verzekering van tuinhuisje en/of kas Het verzekeren van tuinhuisje en/of kas, zie De Vloedlijn. 

 

Het AVVN is de landelijke vereniging voor natuurvriendelijk tuinieren. De ATV is hier lid van. U kunt hier niet onderuit. 

Gereduceerd Tarief: Voor leden die een laag inkomen hebben bestaat de mogelijkheid om korting op de huur aan te vragen. Dit kunt u aanvragen bij de Gemeente voor 1 juli van het lopende jaar de korting is dan voor het jaar daarop. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris, het praathuis of digitaal. Zie ook de pagina formulier gereduceerd tarief in het menu van deze website.

 

 

Algemeen: Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u een exemplaar van onze statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin is de informatie opgenomen over o.a. doelstelling en lidmaatschap. Bij het aanvaarden van een tuin dient minimaal 1/3 te worden gebruikt als moestuin.

Het Praathuis is elke zaterdagmorgen geopend van 9.30 tot 13.30 uur. De laatste zaterdag van de maand  is er een loterij. Er zijn leuke prijzen te winnen en u ondersteunt de vereniging. Het Praathuis is het hele jaar door geopend tussen 15.00 en 17.30 uur, behalve op de zaterdag- en zondagmiddag. 

De Tuinwinkel is geopend op zaterdag van 09.30 tot 11.30 uur. 
 

Algemene Werkzaamheden Om ons terrein zo aantrekkelijk te houden als het nu is, hebben we de hulp van de leden nodig. Hiervoor zijn de algemene werkzaamheden. U wordt 5x per jaar, 2 uur per keer, opgeroepen om aanwezig te zijn. Het betreft het onderhoud aan lanen, paden, slootkanten. Mocht u hier niet aan voldoen wordt per keer dat u niet aanwezig bent € 25,00 boete berekend, tenzij u de overgeslagen beurt inhaalt. De algemene werkzaamheden vinden plaats op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Er zijn echter ook mensen nodig die willen helpen bij andere werkzaamheden zoals schoonhouden Praathuis achter de bar en in de winkel. Deze hulp valt ook onder de algemene werkzaamheden. 

De border vóór uw tuin is 1 m breed. U moet deze border zelf te onderhouden en 30 cm vanaf de graskant vrij te houden i.v.m. het maaien. Als er lijnen zijn uitgezet dan de grasrand afsteken. Als er gemaaid is het gras voor uw tuin opruimen om te voorkomen dat het gras dood gaat.

 

Als u op uw tuin een tuinhuisje, kas wilt bouwen of verbouwen, is het nodig om een aanvraag hiervoor in te dienen bij het omgevingsloket van de Gemeente. Dit geldt ook voor pergola’s, platte bak e.d. Een aanvraag wel melden bij het Bestuur. De regelgeving is als volgt: Huisjes en kassen op het achterste 1/3 van uw tuin. Voor een tuinhuisje is de maximale grootte 16 m² en een kas mag 20 m² groot zijn. De gemeente gedoogt de grotere tuinhuisjes die al veel langer op ons complex staan. De maat voor een compostbak is 1m x 1m x 1 m.

 

Per tuin zijn maximaal 2 compostbakken toegestaan. Ze moeten 60 cm. Uit de kant aan de achterkant van de tuin worden geplaatst. 

 

Water: Als er nog geen water op uw tuin is, kunt u dat aanvragen via de BTC. Alles na de waterput is voor uw eigen rekening. 

 

Elektra: Langs de paden staan elektra kastjes. Alleen voor noodzakelijk gebruik zoals maaien, de heg snoeien en onderhoud aan uw opstal. Dus niet voor koffie zetten of een koelkast. Het is niet toegestaan op uw tuin een vaste aansluiting te maken door middel van een kastje met doorverbindt mogelijkheden. 

 

Dieren: Het houden van Dieren op de tuin niet toegestaan. Honden zijn toegestaan, indien aangelijnd. 

Sproeien: Als u de tuin wilt sproeien bij droog weer, wordt u verzocht bij voorkeur geen kraanwater te gebruiken. Als niets anders mogelijk is, dan alleen ’s avonds. Dit in verband met de waterdruk op alle delen van ons park. Het sproeien met slootwater waarbij een benzine- of dieselmotor wordt gebruikt, mag ’s morgens tussen 7.30 en 9.30 uur en ’s avonds van 18.00 tot 23.00 uur. Dit in verband met geluidsoverlast. 

 

Medio april moeten de tuinen schoon en plantklaar zijn. De vaste plek voor de aardappelen wordt in het begin van het jaar aangegeven in De Vloedlijn en op de mededelingenborden. Het is NIET toegestaan te fietsen op de graspaden, dit ivm schade aan het graspad die hierdoor ontstaat. Uitzonderingen zijn mensen met een ontheffing. Wij gaan uit van een goede samenwerking op dit punt met elkaar. Bij waarschuwingen zullen gepaste maatregelen worden genomen. 

 

Dit is een kleine greep uit alle voorschriften. 

 

Oktober 2022

bottom of page