Informatie voor nieuwe leden van ATV Texelstroom

De ATV Texelstroom is opgericht op 16 mei 1974. Daarvoor heette de vereniging vanaf de oprichting in juli 1955: Tot Nut en Genoegen.

 

 

In het dagelijks bestuur (db) hebben zitting:

Voorzitter: Dhr. P. Spaansen

Secretaris: Dhr. K. IJzendoorn

Penningmeester: Dhr. C. De Groes

Er zijn de volgende commissies:

* IKC: Inkoopcommissie oftewel De Tuinwinkel

* BHC: Beheerscommissie oftewel Het Praathuis, de kantine

* NTC: Natuur- en tuincommissie, zorgt o.a. voor de algemene werkzaamheden

* REC: Redactie van De Vloedlijn, het verenigingsblad dat 1x per 3 maanden verschijnt

* BTC: Bouwtechnische commissie: voor aanvragen tuinhuisje/kas

 

De coördinatoren:

Het hele complex bestaat uit drie delen, nl. het A-, B- en C-complex.

Elk complex heeft zijn eigen coördinator. De coördinatoren zijn bevoegd om op uw tuin te komen. Zij kunnen degenen die de tuin niet goed onderhouden hierop aanspreken.

 

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het DB en de voorzitters van de commissies.

In het verenigingsblad De Vloedlijn staan in het colofon de namen vermeld. Zie voor De Vloedlijn en actuele informatie deze website.

De kosten per jaar in 2020:

De jaarlijkse tuinnota wordt als volgt opgemaakt:

* de contributie bedraagt € 95,--

* pacht/huurprijs bedraagt € 0,45 per m²

* water (indien aanwezig): vastrecht € 9,-- en verbruik: € 1,80 per m³

* entreegeld: € 25,-- (inschrijfgeld)

* borg voor de tuin € 50,--

* borg per sleutel van het hek € 25,--

* eventuele verzekering van tuinhuisje en/of kas

Het verzekeren van tuinhuisje en/of kas gaat via de heer G. Toonen, zie De Vloedlijn.

Van uw contributie wordt ook het lidmaatschap van het AVVN betaald. Het AVVN is de landelijke vereniging voor natuurvriendelijk tuinieren.

Algemeen:

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u een exemplaar van onze statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin is de informatie opgenomen over o.a. doelstelling en lidmaatschap.

Het Praathuis is geopend van maandag tot en met vrijdag  van 15.00 tot 17.30 uur en zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur.

’s Morgens is er gelegenheid om lootjes te kopen waarvan de trekking op diezelfde zaterdag om 12.00 uur plaatsvindt. Er zijn leuke prijzen te winnen en u ondersteunt de vereniging.

De Tuinwinkel is geopend op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Om ons terrein zo aantrekkelijk te houden als het nu is, hebben we de hulp van de leden nodig. Hiervoor zijn de algemene werkzaamheden. U wordt 6x per jaar, 2 uur per keer, gevraagd om hierbij te helpen. Het betreft het onderhoud aan lanen, paden, slootkanten.

De algemene werkzaamheden vinden plaats op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.

Er zijn echter ook mensen nodig die willen helpen bij het schoonhouden van Het Praathuis. Deze hulp valt ook onder de algemene werkzaamheden.

 

De border vóór uw tuin is 1 m breed. U wordt verzocht deze border zelf te onderhouden en 30 cm vanaf de graskant vrij te houden i.v.m. het maaien.

 

Als u op uw tuin een tuinhuisje en/of kas wilt bouwen of verbouwen, is het nodig om een tekening hiervoor in te dienen bij de BTC. Samen met het db beslist de BTC over uw plan.

De regelgeving is als volgt:

voor een tuinhuisje is de maximale grootte 16 m² en een kas mag 20 m² groot zijn.

De gemeente gedoogt de grotere tuinhuisjes die al veel langer op ons complex staan.

 

De maat voor een compostbak is 1m x 1m x 1 m. Per tuin zijn maximaal 2 compostbakken toegestaan. Ze moeten 60 cm. uit de kant aan de achterkant van de tuin worden geplaatst.

 

Als er nog geen water op uw tuin is, kunt u dat aanvragen via de BTC.

Langs de paden staan electra kastjes.

Dieren zijn op de tuin niet toegestaan; een hond mag wel, indien aangelijnd.

 

Als u de tuin wilt sproeien bij droog weer, wordt u verzocht bij voorkeur geen kraanwater te gebruiken. Als niets anders mogelijk is, dan alleen ’s avonds. Dit in verband met de waterdruk op alle delen van ons park. Het sproeien met slootwater waarbij een benzine- of dieselmotor wordt gebruikt, mag ’s morgens tussen 7.30 en 9.30 uur en ’s avonds van 18.00 tot 23.00 uur. Dit in verband met geluidsoverlast.

 

Medio april moeten de tuinen schoon en plantklaar zijn.

De vaste plek voor de aardappelen wordt in het begin van het jaar aangegeven in

De Vloedlijn en op de mededelingenborden.

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                         

 

                                                                                                                                                                         maart 2020

 

 

 

© Deze site is voor het laatst bijgewerkt  24-10-2020