Bestuursmededelingen januari 2019

 

 

 

 

Aan de leden van de ATV Texelstroom

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van

27 november jl. is de heer Ed Wilman benoemd tot voorzitter van onze volkstuinvereniging.

De functie van secretaris wordt vervuld door twee personen, nl. door Miranda Dekker, 1e secretaris

en haar vader Aldert Dekker, 2e secretaris.

We zijn heel blij te kunnen laten weten dat het met onze penningmeester, Tess Vermeulen-Wawrzyniak, langzaam maar zeker beter gaat. Ze heeft het penningmeesterschap weer opgepakt.

 

 

 

Belangrijke data in 2019:

 

 

* sluitingsdatum kopij Vloedlijn: 28 februari

 

* de Vloedlijn komt in de tweede helft van maart uit

 

* stekkenmarkt: zaterdag 4 mei

* Algemene LedenVergadering: dinsdag 21 mei

 

* (opfris)reanimatiecursus: donderdag 6 juni

 

* Open Dagen: het weekend van 6 en 7 juli

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                          Het Bestuur

© Deze site is voor het laatst bijgewerkt 10-08-2019